Hae apurahaa

Tällä hetkellä haettavana:

Japani-Suomi Yhdistyksen Chujo Watanabe –rahastosta julistetaan haettavaksi kaksi apurahaa, suuruudeltaan JPY 300 000 käytettäväksi vuoden 2019 loppuun mennessä.

Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy linkistä:

https://goo.gl/forms/nKFmelUbrQgnQ1Xz2

Hakemukseen tulee sisällyttää:
– hakijan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköposti) ja ikä
– koulutus
– selvitys hakijan tähänastisista Japaniin liittyvistä opinnoista ja/tai tutkimustyöstä
– selvitys hakijan japanin kielen taidosta
– suunnitelma, josta selviää apurahan käyttö, kustannusarvio ja mahdollinen muu rahoitus
– hakijan aiemmat yhteydet Japaniin

Lomakkeeseen ei liitetä ansioluetteloita, opintotodistuksia yms.
Tarvittaessa Suomalais-Japanilainen Yhdistys pyytää hakijalta lisätietoja sähköpostitse.

Apurahat on ensisijaisesti tarkoitettu Japanissa tapahtuvaan opiskelu- ja/tai tutkimustyöhön. Etusijalle asetetaan nuoret hakijat ja hakijalta edellytetään jonkinlaista japanin kielen taitoa. Aiempi osallistuminen Suomen ja Japanin väliseen ystävyystoimintaan on eduksi. Hakijan tulee myös olla valmis pitämään esitelmä Japani-Suomi yhdistyksen kokouksessa Japanissa tai kirjoittamaan artikkeli Japani-Suomi yhdistyksen lehteen.

Hakuaika päättyy torstaina 31. tammikuuta 2019.

Navigaatio