Valokuvauskilpailun säännöt

Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry:n 85-vuotisjuhlavuoden valokuvauskilpailun 2020 säännöt

Kilpailu on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille suomalaisille, Suomessa asuville henkilöille, niin ammattilaisille kuin harrastajille, osallistuminen ei edellytä Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry:n jäsenyyttä.

Osallistumisaika 8.5.2020 – 28.8.2020 klo 18. 

Kilpailun teema:

”Suomi & Japani: Mielikuvien tuolle puolen”

Finland & Japan: Going beyond the image”

フィンランドと日本: イメージの向こうへ

Pääpalkinto: Japanin kulttuuristipendi 850 euroa.

Kilpailukuvat

 • Osallistujat lähettävät kuvansa sähköpostiosoitteeseen valokuva2020@suomi-japani.net
 • Sähköpostissa tulee mainita kuvan nimi sekä kuvaajan nimi ja yhteystiedot.
 • Kukin osallistuja saa lähettää yhden kuvan. Kuvan on oltava osallistujan itsensä ottama. 
 • Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden hylätä kilpailuun osallistuminen, mikäli vaaditut tiedot ovat puutteellisia.
 • Kilpailukuvan koko: jpg-kuva, jonka pisin sivu on vähintään 2000 pikseliä (leveys tai korkeus).
 • Kuviin ei saa lisätä kehyksiä, vesileimaa, tekstiä, kuvaajan tai kuvan nimeä, logoa tms. 
 • Kilpailuun ei voi osallistua fotomontaaseilla, trikkikuvilla tai muutoin manipuloiduilla kuvilla ja kuvan alkuperäisen sisällön muuttaminen on kielletty kuvaelementtejä siirtämällä, lisäämällä tai poistamalla. Maltillinen kuvankäsittely on sallittu. 
 • Kilpailukuvan saa rajata originaalista vapaasti, mutta valitun kuva-alan pitkän sivun tulee olla originaalissa kilpailutiedoston mukaisella rajauksella originaalissa vähintään 2000 pikseliä (jolloin kuva riittää mm. painotarkoituksiin ilman suurentamista/interpolointia). 
 • Tallennus: pienennetty tiedosto mahdollisimman hyvällä jpg-laadulla. Kaikki normaalit väriprofiilit käyvät (kuten sRGB tai Adobe RGB). Jos alkuperäinen kuva on dia tai negatiivi tulee se skannata kilpailua varten.
 • Kilpailuun ei lähetetä kilpailukuvien originaalitiedostoja, dioja eikä negatiiveja. Ne pyydetään tarvittaessa erikseen kilpailun finalistikuvista ja myös muista painokäyttöön tarvittavista kuvista. 

Tekijänoikeudet

 • Jokaisen lähetettävän kuvan tulee olla alkuperäinen, aiemmin valokuvakilpailuissa julkaisematon ja osallistujan itsensä ottama. Kuvaajalla on oltava tekijänoikeudet kuvaan ja sen julkaisemiseen.

Kuvaajan vastuu.

 • Kuvat eivät voi olla peräisin workshop- tai koulutustilanteesta. Kuvat tai niiden samassa kuvaustilanteessa syntyneet vastaavat kuvat eivät saa olla aikaisemmin muissa koti- tai ulkomaisissa kilpailuissa palkittuja.
 • Kuvaaja vastaa, että kuvassa näkyvät tunnistettavissa olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvan julkaisemiseen, jos kuva on otettu muualla kuin julkisella paikalla.
 • Kilpailuun osallistumalla valokuvaaja hyväksyy sen, että hänen tietonsa kerätään kilpailujärjestelmään ja että hänen nimensä julkaistaan esille tulevien kuvien yhteydessä.  
 • Osallistujan lähetettyä kuvansa kilpailuun hänen katsotaan antaneen Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry:lle oikeuden käyttää kuvaa painotuotteissa ja sähköisessä mediassa maksutta valokuvakilpailun edistämistarkoituksessa ja kilpailun voittajien julkistamisessa. 

Tuomarointi ja kilpailun tulokset

 • Nimetyt tuomarit valitsevat voittajakuvat. Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa. 
 • Kuvat arvioidaan seuraavien kriteereiden pohjalta:
  – Kilpailun teeman ilmentyminen kuvassa
  – Taiteellisuus ja visuaalisuus
  – Omaperäisyys ja luovuus

Sääntöjen hyväksyminen

 • Lähettämällä kuvan kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt ja sitoutuu niihin. 

Järjestäjän vastuu ja oikeudet

 • Kilpailun järjestäjä sitoutuu käsittelemään kilpailuun toimitettuja tiedostoja huolellisesti, mutta ei vastaa järjestäjän käyttämän kolmannen osapuolen aiheuttamista vaurioista. Järjestäjällä on oikeus tallentaa kuvat kilpailun tuomarointia ja sääntöjen mukaisia käyttötarkoituksia varten.
 • Järjestäjä harjoittaa asiaankuuluvaa huolellisuutta kuvien keräämisessä, valinnassa ja säilytyksessä, eikä sitä voida pitää vastuussa kuvien katoamisesta, varastamisesta tai tuhoutumisesta.
 • Järjestäjällä ja tiedotusvälineillä on oikeus julkaista finalistien kuvat ilman erillistä korvausta lehdissä, verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa kilpailun tulosten julkistamisen, näyttelyn esittelyn sekä kilpailun tiedottamisen yhteydessä. 
 • Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. Järjestäjä ei saa ilman kuvaajan lupaa muokata tai muuttaa kuvan sisältöä tai rajausta.
 • Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kuvia (15-20) veloituksetta Suomen ja Japanin kulttuuria edistävissä tarkoituksissa, kuten näyttelyissä, Kokoro-lehdessä ja kuvaesityksissä sekä kilpailun markkinoinnissa Suomessa ja ulkomailla.
 • Järjestäjällä on oikeus luovuttaa palkittuja kuvia tai niistä tehtyjä näyttelyitä tai kuvaesityksiä Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry:n yhteistyökumppaneille tai kilpailun sponsoreille kilpailun esittelyä edistävään tarkoitukseen Suomessa ja ulkomailla.

Näyttely

 • Kilpailussa palkituista kuvista koostetaan näyttely.
 • Järjestäjällä on oikeus käyttää Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry:n valokuvauskilpailuun kuuluvia töitä ilman korvausta myös myöhemmin mahdollisesti järjestettävissä näyttelyissä.
 • Kilpailun järjestäjällä on oikeus perusteltuihin sääntömuutoksiin. 

Kilpailun järjestäjä
Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry

Navigaatio