Ohjeet kirjoittajille ja kuvaajille

Teksti

Fontti: Times New Roman

Koko: 12

Otsikko: erillään tekstistä

Kirjoittajan ja kuvaajan nimet otsikon alla selkeästi erillään tekstistä

Selkeät kappalejaot

Väliotsikoita on hyvä käyttää

Lehden yhdelle sivulle ilman kuvia mahtuu tekstiä noin 2800-3000 merkkiä.

Valokuvat

Lähetä kuvat sellaisina kuin ne kameraan ovat tallentuneet (mahdollisimman tarkkoina). Kuvia ei saa liittää tekstiin vaan ne tulee toimittaa erillisinä. Nimeä kuvat selvästi. Kuvissa esiintyvien henkilöiden nimissä tulee olla erityisen tarkka. Valokuvaajan nimi tai lähde on aina mainittava.

Artikkelin lopussa voi olla ohjeita/toiveita päätoimittajalle/taittajalle ja niihin ohjeisiin voi liittää kuvien kuvatekstit (esim. Kuva 1 (JPG 15015) artikkelin nimi ja kohde). Jos kuvat halutaan johonkin tiettyyn kohtaan tekstiä, siitä voi mainita tekstin yhteydessä esim. (kuva 1).

Kirjoittajien ja kuvaajien yhteystiedot

Liitä artikkelin ja kuvien yhteyteen yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, postitusosoite ja matkapuhelimen numero) esim. toimituksen tarkentavia kysymyksiä ja/tai vapaakappaleen lähettämistä varten. Artikkeleista ja kuvista ei makseta korvausta.

Artikkelin ja kuvien julkaisu yhdistyksen verkkosivuilla www.suomi-japani.net.

Kokoron toimituksen vastaanottama aineisto julkaistaan sillä ehdolla, että aineistoa voidaan korvauksetta julkaista myös yhdistyksen verkkosivulla www.suomi-japani.net (kirjoittajan ja kuvaajan nimi mainitaan aina).

Artikkelit ja kuvat

Artikkelit ja kuvat lähetetään päätoimittajalle osoitteeseen elizabeth.asikainen(at)gmail.com / paatoimittaja(at)suomi-japani.net

 

Navigaatio